07 Απριλίου 2014

Γάμος και οικογένειαΈνας γάμος για να είναι νόμιμος πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές ισχύουν για όλα τα είδη γάμων:πολιτικούς, θρησκευτικούς. Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται για να είναι ένας γάμος έγκυρος είναι οι παρακάτω:

·        Να υπάρχει εκούσια συμφωνία και των δύο μελλόνυμφων, δηλαδή να έχουν πάρει μαζί την απόφαση να παντρευτούν.
·        Να είναι ενήλικοι.  Εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος που πρέπει να παντρευτούν και αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο.
·        Να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα δηλαδή να ασκούν τα νομικά τους δικαιώματα και να μην παρεμβαίνει άλλος.
·         Να μην είναι μεταξύ τους συγγενείς (εξ αίματος μέχρι 4ου   βαθμού, εξ αγχιστείας μέχρι 3ου βαθμού και από υιοθεσία.
·         Να έχουν την ανάλογη ψυχολογική ωριμότητα και σοβαρότητα για να δημιουργήσουν μια οικογένεια μέσα στην οποία θα αναλάβουν ευθύνες.
·         Να μην είναι έγγαμοι. Δεν επιτρέπεται ο γάμος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι ήδη έγγαμοι, με έγκυρο γάμο.
·        Ο μελλοντικός γάμος πρέπει να γνωστοποιηθεί στον τύπο και να εκδοθεί η άδεια γάμου.                                                                                                                                

Επίσης η οικογένεια και ο γάμος έχουν και το σκοπό να ικανοποιούν τις ανάγκες του ανθρώπου για αγάπη, συντροφιά, θαλπωρή, ευτυχία, πατρότητα, μητρότητα. Όταν οι μελλόνυμφοι τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις και ο γάμος τους τότε αναγνωρίζεται και από το κανονικό τους περιβάλλον, χωρίς οι μελλόνυμφοι να κατακρίνονται και να απορρίπτονται από τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου